Preskočite na glavni sadržaj

Što zanima promatrače?

Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela imaju:
 • promatrači političkih stranaka registriranih u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno kandidata (promatrači političkih stranaka),
 • promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu birača, odnosno kandidata (promatrači birača),
 • promatrači kandidata grupe birača,
 • promatrači nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava (promatrači nevladinih udruga)
 • promatrači međunarodnih organizacija koje djeluju u Republici Hrvatskoj, diplomatsko-konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj, međunarodnih udruženja izbornih tijela te izbornih tijela iz drugih država (strani promatrači).
Pravo promatranja izbora obuhvaća promatranje cjelokupnog izbornog postupka, a osobito glasovanje, rad izbornih tijela i uvid u cjelokupni izborni materijal, osim izvadaka iz popisa birača.
Politička stranka, predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste birača, predlagatelj kandidature kandidata grupe birača, odnosno birači nacionalnih manjina ili kandidat grupe birača, mogu podnijeti zahtjev za promatranje izbora od dana objave zbirnih lista kandidacijskih lista, odnosno zbirnih lista kandidatura, do najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora.
Nevladine udruge i strani promatrači mogu podnijeti zahtjev za promatranje izbora od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora do najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora. Uz zahtjev za promatranje izbora nevladine udruge dužne su priložiti Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske. 
Zahtjevi za promatranje rada županijskih izbornih povjerenstava, Izbornog povjerenstva Grada Zagreba, općinskih i gradskih izbornih povjerenstava i biračkih odbora podnose se putem elektroničke pošte županijskom izbornom povjerenstvu na čijem području se namjeravaju promatrati izbori, odnosno Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba. 

Zahtjevi za promatranje rada Državnog izbornog povjerenstva podnose se putem elektroničke pošte Državnom izbornom povjerenstvu.

Obrasci zahtjeva za promatranje rada izbornih tijela, kao i adrese elektroničke pošte županijskih izbornih povjerenstava, Izbornog povjerenstva Grada Zagreba i Državnog izbornog povjerenstva bit će dostupni na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.
Promatrač je dužan prilikom dolaska na biračko mjesto ili u sjedište izbornog povjerenstva koje će promatrati predočiti službenu iskaznicu i javnu ispravu na osnovi koje se može nedvojbeno utvrditi identitet promatrača.

Promatrač je dužan nositi vidljivo istaknutu službenu iskaznicu za cijelo vrijeme promatranja izbornog postupka i rada izbornog tijela.
Status stranog promatrača odobrenjem utvrđuje Državno izborno povjerenstvo. 
Državno izborno povjerenstvo stranom će promatraču izdati i uručiti službenu iskaznicu.
Promatraču je dopušteno: 
 • nazočiti radu izbornog povjerenstva za vrijeme održavanja sjednica te upozoravati na uočene nepravilnosti,
 • tražiti presliku ili prijepis zapisnika o radu izbornog tijela čiji je rad promatrao,
 • nazočiti primopredaji izbornog materijala,
 • nazočiti radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja te ispunjavanja zapisnika o radu biračkog odbora te upozoravati na uočene nepravilnosti,
 • stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora u zapisnik o radu biračkog odbora ili ih u pisanom obliku priložiti tom zapisniku te zahtijevati potvrdu o danoj obrazloženoj primjedbi na rad biračkog odbora,
 • izvršiti uvid u izborni materijal sve do proglašenja konačnih rezultata izbora, osim izvadaka iz popisa birača,
 • dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora.
Promatraču nije dopušteno: 
 • ometati rad izbornog tijela, 
 • tonski ili video snimati rad izbornog tijela, 
 • za vrijeme promatranja rada biračkog odbora odgovarati na upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati, dužan je uputiti ga predsjedniku ili članu biračkog odbora, 
 • nositi bilo kakve oznake, fotografije kandidata ili druge promidžbene materijale te na bilo koji drugi način utjecati na birače. 
 
Predsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti promatrača koji ometa rad izbornog tijela. Ako promatrač unatoč opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik izbornog tijela ovlašten je naložiti njegovo udaljavanje.
Promatranje se ne može isključiti, ali se može ograničiti broj promatrača ako nedostatak prostora ili drugi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima. 
Predlagateljima promatrača mora se omogućiti da imaju najmanje po jednog promatrača na biračkom mjestu ili pri izbornom tijelu. 
Kandidat na izborima ne smije biti promatrač na izborima za koje je kandidat.