Preskočite na glavni sadržaj

Što zanima birače?

Glasovanje traje neprekidno od 7:00 do 19:00 sati. Ako se birač zatekne na biračkom mjestu u 19:00 sati, omogućit će mu se glasovanje i nakon 19:00 sati.
Na lokalnim izborima birači mogu glasovati samo u svom mjestu prebivališta te nije moguće glasovanje u nekom drugom mjestu izvan mjesta prebivališta, bilo na području Republike Hrvatske, bilo u inozemstvu.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto i želi glasovati na adresi gdje se na dan izbora nalazi, a ta je adresa u obuhvatu biračkog mjesta kojem pripada prema mjestu svog prebivališta, o tome treba obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor kojem pripada prema mjestu svog prebivališta do 12:00 sati na dan održavanja izbora, te će moći glasovati u mjestu gdje se na dan izbora nalazi.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane (sljepoća, slabovidnost, oštećenje gornjih ekstremiteta ili druga oštećenja koja mu onemogućavaju samostalno glasovanje) ili zbog toga što je nepismen, ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom pismenom osobom koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste odnosno redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasuje.
Svaki birač koji želi pristupiti glasovanju na biračkom mjestu mora se prethodno identificirati u pravilu pomoću osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole ili koje druge javne isprave s fotografijom, na osnovi koje se može nedvojbeno utvrditi identitet birača.
Ako birač na dan izbora pristupi glasovanju na biračkom mjestu određenom prema njegovom prebivalištu, a birački odbor utvrdi da birač nije naveden u izvatku iz popisa birača za to biračko mjesto, birački odbor neće mu dozvoliti glasovanje, već će ga uputiti u najbliže upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba gdje može pribaviti potvrdu za glasovanje (tzv. plava potvrda). Nakon što pribavi potvrdu za glasovanje, birač se može vratiti na svoje biračko mjesto, predati potvrdu za glasovanje biračkom odboru te ostvariti svoje biračko pravo odnosno glasovati.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu glasačkim listićem. 
Na izborima članova predstavničkih tijela glasački listić se popunjava tako da se zaokruži redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje. 
Na izborima općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, glasački listić se popunjava zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasuje. Glasovanjem tj. zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata, ujedno se glasuje i za njegova zamjenika kada se uz kandidata bira i njegov zamjenik, te nema mogućnosti odvojenog glasovanja za zamjenike kandidata.
Na izborima zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno hrvatskog naroda, glasački listić se popunjava zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasuje.
Nevažeći glasački listić je:
  • neispunjeni glasački listić,
  • glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu ili kandidata birač glasovao,
  • glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista odnosno na kojem je birač glasovao za dva ili više kandidata.