Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 236. sjednice Povjerenstva

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 236. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije 23. prosinca 2020.
 

Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:

 
Ad.1. Odluka o obustavi izvršenja Odluke Državnog izbornog povjerenstva oprivremenoj obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Osječko-baranjske županije, KLASA: UP/I 402-10/20-03/16; URBROJ:507-03/07-20-1 od 16. srpnja 2020. nezavisnom vijećniku ZVONKU PLAVČIĆU