Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 229. sjednice

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 229. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije (e-poštom) podredno telefonskim putem 23. rujna 2020.
 
D N E V N I   R E D
  1. Donošenje Odluke o obustavi izvršenja Odluke Državnog izbornog povjerenstva o izricanju administrativne sankcije obustave isplate naknade troškova izborne promidžbe izbornom sudioniku STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA HRVATSKE
  2. Donošenje financijskog plana Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za utvrđivanje limita za Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021. - 2023.
 
Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:
 
Ad.1. Odluka o obustavi izvršenja Odluke Državnog izbornog povjerenstva o izricanju administrativne sankcije obustave isplate naknade troškova izborne promidžbe izbornom sudioniku STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE HRVATSKE – SDA HRVATSKE
Ad.2. Prijedlog financijskog plana Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za utvrđivanje limita za Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021. - 2023.