Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 225. sjednice Povjerenstva

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 225. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane 2. rujna 2020. u 12,00 sati u sjedištu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, Visoka 15, Zagreb.
 
D N E V N I   R E D
 1. Donošenje obvezatnih uputa za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda srpske nacionalne manjine:
  • Obvezatnih uputa broj MLN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
  • Obvezatnih uputa broj MLN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
  • Obvezatnih uputa broj MLN-III – o zaštiti osobnih podataka
  • Obvezatnih uputa broj FMLN-I – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji će se održati 18. listopada 2020.
 2. Donošenje Rješenja o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Šibensko-kninske županije sa sjedištem u Šibeniku
 3. Donošenje Odluke o isplati prvog dijela sredstava Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske za materijalne troškove diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske kao i sredstava za rad biračkih odbora u inozemstvu u provedbi izbora zastupnika u Hrvatski sabor održanih 4. i 5. srpnja 2020.
 4. Donošenje Odluke o obustavi izvršenja Odluke Državnog izbornog povjerenstva o privremenoj obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Medulin, KLASA: UP/I 402-10/20-03/04; URBROJ: 507-03/07-20-1 od 16. srpnja 2020., nezavisnom vijećniku Afrimu Fetaiju
 5. Razno

Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:
 
Ad.1. a) – d) Obvezatne upute za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika župana Šibensko-kninske županije iz reda srpske nacionalne manjine
Ad.2. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Šibensko-kninske županije sa sjedištem u Šibeniku
Ad.3. Odluka o isplati prvog dijela sredstava Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske za materijalne troškove diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske kao i sredstava za rad biračkih odbora u inozemstvu u provedbi izbora zastupnika u Hrvatski sabor održanih 4. i 5. srpnja 2020.
Ad.4. Odluka o obustavi izvršenja Odluke Državnog izbornog povjerenstva o privremenoj obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Medulin, KLASA: UP/I 402-10/20-03/04; URBROJ: 507-03/07-20-1 od 16. srpnja 2020., nezavisnom vijećniku Afrimu Fetaiju
Ad.5. Razno