Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 223. sjednice Povjerenstva

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 223. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije (e-poštom) podredno telefonskim putem 14. kolovoza 2020
D N E V N I   R E D
  1. Donošenje Rješenja o imenovanju proširenog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Zagrebačke županije na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani
  2. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor
  3. Donošenje Odluke o isplati sredstava za rad djelatnika Porezne uprave
  4. Donošenje Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
  5. Donošenje financijskog plana Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za utvrđivanje limita za Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021. – 2023.
 
Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:
 
Ad.1. Rješenje o imenovanju proširenog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Zagrebačke županije
Ad.2. Izvješće o utrošku sredstava za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor
Ad.3. Odluka o isplati sredstava za rad djelatnika Porezne uprave
Ad.4. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
Ad.5. Financijski plan Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za utvrđivanje limita za Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021. – 2023