Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 222. sjednice Povjerenstva

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 221. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije (e-poštom) podredno telefonskim putem 23. srpnja 2020.
 
D N E V N I   R E D
 1. Donošenje obvezatnih uputa vezano uz provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani:
  • Obvezatnih uputa broj LN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
  • Obvezatnih uputa broj LN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani
  • Obvezatnih uputa broj LN-III – o zaštiti osobnih podataka
  • Obvezatnih uputa broj FLN-I – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani koji će se održati 6. rujna 2020.
 2. Donošenje Rješenja o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Zagrebačke županije sa sjedištem u Zagrebu
 3. Donošenje Odluke o obustavi izvršenja Odluke Državnog izbornog povjerenstva o privremenoj obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Ličko-senjske županije, Klasa: UP/I 402-10/20-03/20; Urbroj: 507-03/07-20-1 od 16. srpnja 2020., nezavisnoj vijećnici Sandri Šarić Samaržija
 
Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:
 
Ad.1. a) – d) Obvezatne upute vezano uz provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani
Ad.2. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Zagrebačke županije sa sjedištem u Zagrebu
Ad.3. Odluka o privremenoj obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Ličko-senjske županije, Klasa: UP/I 402-10/20-03/20; Urbroj: 507-03/07-20-1 od 16. srpnja 2020., nezavisnoj vijećnici Sandri Šarić Samaržija