Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 218. sjednice Povjerenstva

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 218. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane 8. srpnja 2020. u 10,00 sati i 9. srpnja 2020 u 9,00 sati u sjedištu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, Visoka 15, Zagreb.

Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:
 
Ad.1. a) Rješenje kojim se prigovor Željka Glasnovića, osobe ovlaštene za zastupanje Neovisne liste Željko Glasnović odbija kao neosnovan
b) Rješenje kojim se prigovor kandidata Mare Kristića prihvaća u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje preferencijalnih glasova koje je kandidat Mare Kristić dobio kao kandidat na listi Mosta nezavisnih lista, na biračkom mjestu br. 10. u Gradu Dubrovniku, uslijed čega se u utvrđenim i objavljenim Rezultatima izbora zastupnika u Hrvatski sabor u X. izbornoj jedinici, od 6. srpnja 2020., mijenja podtočka 3. točke II, kandidatu Mari Kristiću dozvoljava uvid u glasačke listiće sa svih biračkih mjesta na području Grada Dubrovnika, Općine Župa dubrovačka, Općine Konavle i Općine Dubrovačko primorje.
c) Rješenje kojim se prigovor kandidata Hrvoja Senegovića prihvaća u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje preferencijalnih glasova koje je kandidat Hrvoje Senegović dobio kao kandidat na listi Mosta nezavisnih lista, na biračkom mjestu br. 29. Črnkovec, uslijed čega se u utvrđenim i objavljenim Rezultatima izbora zastupnika u Hrvatski sabor u VI. izbornoj jedinici, od 6. srpnja 2020., mijenja podtočka 5. točke II, odbija prigovor u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje preferencijalnih glasova koje je kandidat Hrvoje Senegović dobio kao kandidat na listi Mosta nezavisnih lista, na biračkom mjestu br. 23. Rakarje, biračkim mjestima br. 12. i 13. Nikola Hribar te biračkim mjestima br. 9., 10., 11., 16. i 18. Eugen Kumičić, Grad Velika Gorica
d) Rješenje kojim se prigovor kandidata Anđelka Ferek Jambreka vezano uz utvrđivanje preferencijalnih glasova koje je dobio kao kandidat Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati, na biračkom mjestu br. 5. Jazvine, Općina Radoboj prihvaća uslijed čega se u utvrđenim i objavljenim Rezultatima izbora zastupnika u Hrvatski sabor u III. izbornoj jedinici, od 6. srpnja 2020., mijenja podtočka 4. točke II.
e) Rješenje kojim se prigovor Hrvatske stranke reda, vezano uz utvrđivanje preferencijalnih glasova koje je dobila kandidatkinja Vesna Židovec, kao kandidatkinja Hrvatske stranke reda, na biračkim mjestima u Općini Novo Virje, odbija.
f) Neosnovana je predstavka političke stranke SNAGA Stranka narodnog i građanskog aktivizma vezano uz rad Općinskog izbornog povjerenstva Općine Darda
Ad.2. a) Odluka o određivanju iznosa naknade za rad predsjedniku, članovima, tajniku i administrativnom djelatniku Etičkog povjerenstva na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
b) Odluka o određivanju iznosa naknade za rad djelatnicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
c) Odluka o isplati naknade administrativnoj tajnici stručnog tima XII. izborne jedinice na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
Ad.3. a) Rješenje kojim se prigovor Miljenka Marića, kandidata na listi Mosta nezavisnih lista u IX. izbornoj jedinci odbacuje
b) Rješenje kojim se prigovor kandidata Antona Klimana vezano uz utvrđivanje preferencijalnih glasova koje je dobio kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice na biračkim mjestima br. 15. i 51., Grad Pula prihvaća uslijed čega se utvrđuje točan broj preferencijalnih glasova koje su kandidati na listi Hrvatske demokratske zajednice dobili na biračkim mjestima br. 15. i 51. u Gradu Puli, nalaže Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Pule izmjena rezultata glasovanja  sukladno utvrđenom točnom broju preferencijalnih glasova
 c) U odnosu na navode iz dopune prigovora Željka Glasnovića, osobe ovlaštene za zastupanje Neovisne liste Željko Glasnović, Povjerenstvo je zaključilo kako nije utvrđeno da postoji osnova za usvajanje prigovora i poništavanja radnji po članku 99. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor u odnosu na cijelu XI. izbornu jedinicu niti su se ispunile pretpostavke iz članka 85. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor da bi se odredilo ponavljanje izbora za cijelu XI. izbornu jedinicu
d) Odgovor Zdravku Volenecu