Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 206. sjednice Povjerenstva

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 206. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije (e-poštom) podredno telefonskim putem 1. lipnja 2020.
 
D N E V N I   R E D
usvajanje zapisnika sa 205. sjednice Povjerenstva
  1. Usvajanje nacrta Ugovora za uslugu udomljavanja, korištenja, prilagodbe, proširenja i održavanja informatičkog sustava za podršku izborima te uslugu organizacije provedbe informatičke podrške izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.
  2. Utvrđivanje sadržaja Obvezatne upute broj LS-I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok
  3. Utvrđivanje sadržaja Obvezatne upute broj LS-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok
  4. Utvrđivanje sadržaja Obvezatne upute broj LS-III o zaštiti osobnih podataka
  5. Utvrđivanje sadržaja Obvezatne upute broj FLS-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok koji će se održati 12. srpnja 2020.
  6. a) Donošenje Rješenja o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Virovitičko-podravske županije sa sjedištem u Virovitici
  7. b) Donošenje Rješenja o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Splitsko-dalmatinske županije sa sjedištem u Splitu
 
Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:
 
Ad.1. Ugovor za uslugu udomljavanja, korištenja, prilagodbe, proširenja i održavanja informatičkog sustava za podršku izborima te uslugu organizacije provedbe informatičke podrške izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.
Ad.2. Obvezatna uputa broj LS-I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok
Ad.3. Obvezatna uputa broj LS-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok
Ad.4. Obvezatna uputa broj LS-III o zaštiti osobnih podataka
Ad.5. Obvezatna uputa FLS-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok koji će se održati 12. srpnja 2020.
Ad.6. a) Rješenje o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Virovitičko-podravske županije sa sjedištem u Virovitici
          b) Rješenje o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Splitsko-dalmatinske županije sa sjedištem u Splitu