Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 203. sjednice Povjerenstva

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 203. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije (e-poštom) podredno telefonskim putem 12. ožujka 2020.
 
D N E V N I   R E D
 
  1. Donošenje Obvezatne upute broj LS-I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
  2. Donošenje Obvezatne upute broj LS-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok
  3. Donošenje Obvezatne upute broj LS-III o zaštiti osobnih podataka
  4. Donošenje Obvezatne upute broj FLS-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok koji će se održati 19. travnja 2020.
  5. a) Donošenje Rješenja o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Splitsko-dalmatinske županije sa sjedištem u Splitu
    b) Donošenje Rješenja o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Virovitičko-podravske županije sa sjedištem u Virovitici
Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:
 
Ad.1. Obvezatna uputa broj LS-I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok.
Ad.2. Obvezatna uputa broj LS-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok
Ad.3. Obvezatna uputa broj LS-III o zaštiti osobnih podataka
Ad.4. Obvezatna uputa FLS-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok koji će se održati 12. srpnja 2020.
Ad.5. a) Rješenje o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Splitsko-dalmatinske županije sa sjedištem u Splitu
          b) Rješenje o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Virovitičko-podravske županije sa sjedištem u Virovitici