Preskočite na glavni sadržaj

2020. godina

Izvadak iz zapisnika 236. sjednice
Izvadak iz zapisnika 235. sjednice
Izvadak iz zapisnika 234. sjednice
Izvadak iz zapisnika 233. sjednice
Izvadak iz zapisnika 232. sjednice
Izvadak iz zapisnika 231. sjednice
Izvadak iz zapisnika 230. sjednice
Izvadak iz zapisnika 229. sjednice
Izvadak iz zapisnika 228. sjednice
Izvadak iz zapisnika 227. sjednice
Izvadak iz zapisnika 226. sjednice
Izvadak iz zapisnika 225. sjednice
Izvadak iz zapisnika 224. sjednice
Izvadak iz zapisnika 223. sjednice
Izvadak iz zapisnika 222. sjednice
Izvadak iz zapisnika 221. sjednice
Izvadak iz zapisnika 220. sjednice
Izvadak iz zapisnika 219. sjednice
Izvadak iz zapisnika 218. sjednice
Izvadak iz zapisnika 217. sjednice
Izvadak iz zapisnika 216. sjednice
Izvadak iz zapisnika 215. sjednice
Izvadak iz zapisnika 214. sjednice
Izvadak iz zapisnika 213. sjednice
Izvadak iz zapisnika 212. sjednice
Izvadak iz zapisnika 211. sjednice
Izvadak iz zapisnika 210. sjednice
Izvadak iz zapisnika 209. sjednice
Izvadak iz zapisnika 208. sjednice
Izvadak iz zapisnika 207. sjednice
Izvadak iz zapisnika 206. sjednice
Izvadak iz zapisnika 205. sjednice
Izvadak iz zapisnika 204. sjednice
Izvadak iz zapisnika 203. sjednice
Izvadak iz zapisnika 202. sjednice
Izvadak iz zapisnika 201. sjednice
Izvadak iz zapisnika 200. sjednice
Izvadak iz zapisnika 199. sjednice
Izvadak iz zapisnika 198. sjednice
Izvadak iz zapisnika 197. sjednice
Izvadak iz zapisnika 196. sjednice
Izvadak iz zapisnika 195. sjednice
Izvadak iz zapisnika 194. sjednice