Izjava o pristupačnosti

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19)  kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.  
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske – www.izbori.hr .
 
Stupanj usklađenosti
 
Ove internetske stranice su djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Direktivom (EU) 2016/2102. 
 
Nepristupačan sadržaj
 
  • pojedini naslovi nemaju odgovarajući elemenat (h1, h2, h3, h4, h5 i h6), a za odlomke teksta p element
  • font nije prilagođen osobama s disleksijom
  • poneke slike nemaju odgovarajući tekstualni naziv
  • kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje omogućeno je samo korištenjem tipkovnice
  • pojedini audio i video zapisi nemaju kratak zvučni i tekstualni naziv na hrvatskom jeziku i jasno tekstualno i zvučno označenu funkcionalnost gumba
  • kod snimanja audio sadržaja potrebno je voditi računa o tome da zvukovi ne narušavaju čujnost govora
  • audio i video zapisi nemaju titl i/ili transkript teksta na hrvatskom jeziku
  • ikone u mobilnim aplikacijama nisu odgovarajuće veličine, a međusobna udaljenost tih klikabilnih elemenata, kao i njihova udaljenost od teksta nije uvijek odgovarajuća
  • izbornik i/ili podizbornik nije uvijek fiksan element koji se aktivira klikom/dodirom, a ne prelaskom pokazivača preko njega
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske poduzima odgovarajuće mjere na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 
 
Priprema Izjave o pristupačnosti
 
Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102. Stvarna evaluacija usklađenosti ovih internetskih stranica utemeljena je samoprocjenom. 
 
Povratne informacije i podaci za kontakt
 
Podnošenjem zahtjeva Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske mogu se dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Direktive (EU) 2016/2102. 
Zahtjev se podnosi slanjem elektroničke pošte na adresu: dip@izbori.hr .
 
Postupak praćenja provedbe propisa
 
Relevantno tijelo za praćenje provedbe propisa sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske kojeg možete kontaktirati na broj telefona 01/4609-041, telefax 01/4609-096 ili putem elektroničke pošte na adresu: ppi@pristupinfo.hr .