Preskočite na glavni sadržaj

Sadržaj zbirne liste

U-VIIA- 1629/2019 - Odluka o odbijanju žalbe, 15.4.2019.
(postupak kandidiranja –isticanje akademskih i stručnih naziva, odnosno akademskih stupnjeva uz imena i prezimena kandidata na zbirnoj listi kandidacijskih lista i na glasačkom listiću)

U-VIIA-1610/2019 - Odluka o odbijanju žalbe, 12.4.2019.
(postupak kandidiranja –isticanje akademskih i stručnih naziva, odnosno akademskih stupnjeva uz imena i prezimena kandidata na zbirnoj listi kandidacijskih lista i na glasačkom listiću)