Preskočite na glavni sadržaj

Sankcije

Za povrede odredbi Zakona o financiranju, propisane su prekršajne sankcije.

Za povrede odredbi Zakona o financiranju vezano uz financiranje referendumskih aktivnosti predstavniku organizacijskog odbora može se izreći novčana kazne u iznosu od 265,45 eura do 2.654,46 eura, ako:
 • članovi organizacijskog odbora ne izvijeste Državno izborno povjerenstvo o određivanju predstavnika organizacijskog odbora, u propisanom roku i na propisani način
 • predstavnik organizacijskog odbora koji vrijednost donacije za koju nije zaključen ugovor, a koja prelazi iznos utvrđen od 663,61 eura ne prijavi i ne uplati u državni proračun
 • predstavnik organizacijskog odbora ne vodi evidenciju o primitku donacija i ne izdaje potvrde o njihovu primitku
 • predstavnik organizacijskog odbora vrijednosti donacija koje prelaze dopuštenu visinu iznosa ne prijavi i ne uplati u državni proračun
 • predstavnik organizacijskog odbora donacije primljene izvan rokova utvrđenih Zakonom o financiranju u propisanom roku ne vrati donatorima odnosno ne uplati u državni proračun
 • predstavnik organizacijskog odbora ne otvori poseban račun za financiranje referendumskih aktivnosti ili ga ne otvori u propisanom roku
 • predstavnik organizacijskog odbora neutrošena sredstva preostala na posebnom računu za financiranje referendumske aktivnosti koristi suprotno članku 74. stavku 2.
 • predstavnik organizacijskog odbora sredstva za financiranje referendumske aktivnosti koristi u nedopuštene svrhe
 • predstavnik organizacijskog odbora prekorači ukupno dopušteni iznos troškova referendumske aktivnosti
 • predstavnik organizacijskog odbora ukupan iznos vrijednosti primljenih donacija koji prelazi iznos dopuštenih troškova referendumske aktivnosti ne vrati uplatiocima
 • predstavnik organizacijskog odbora u propisanom roku i sadržaju i na propisani način ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama za financiranje referendumskih aktivnosti, izvješće o troškovima (rashodima) referendumskih aktivnosti te izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti
 • predstavnik organizacijskog odbora ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti s propisanim sastavnim dijelovima, u propisanom roku i na propisani način
 • predstavnik organizacijskog odbora ne prijavi uplatu donacija iz nedopuštenih izvora i ne doznači uplaćena sredstva u državni proračun
 • članovi organizacijskog odbora rade politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe pri prikupljanju donacija.
Pismena upućena od strane Državnog izbornog povjerenstva na adresu elektroničke pošte, koja se dostavlja uz obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti, smatrat će se uredno zaprimljenim, osim pismena za koja Zakonom o financiranju propisano da se smatraju zaprimljenim putem javne objave na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Državno izborno povjerenstvo će u okviru svog djelokruga obavijestiti nadležno državno odvjetništvo o utvrđenim povredama Zakona o financiranju. Za prekršaje propisane Zakonom o financiranju, ovlašteni tužitelj je državni odvjetnik.