Preskočite na glavni sadržaj

Dostava izvješća

Predstavnik organizacijskog odbora dužan je od dana otvaranja posebnog računa za financiranje referendumske aktivnosti voditi:
 • Knjigu blagajne
 • Knjigu primitaka i izdataka
 • Knjigu ulaznih računa
 • Knjigu potraživanja i obveza
Poslovne knjige vode se sukladno propisima za vođenje jednostavnog knjigovodstva kod neprofitnih organizacija.

Financijska izvješća o financiranju referendumske aktivnosti dostavljaju se Državnom izbornom povjerenstvu unosom u Informacijski sustav za nadzor financiranja.

Predstavnik organizacijskog odbora dužan je dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu financijska izvješća s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja i to:

15 DANA OD ISTEKA ROKA ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRAČA ZA IZJAŠNJAVANJE O POTREBI RASPISIVANJA DRŽAVNOG ODNOSNO LOKALNOG REFERENDUMA
 • Izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumske aktivnosti
 • Izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti
 • Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti
30 DANA NAKON ODRŽANOG REFERENDUMA

Financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti s podacima o ostvarenim primicima za financiranje referendumske aktivnosti, izvorima financiranja te o troškovima za financiranje referendumske aktivnosti te s propisanim sastavnim dijelovima.

Sastavni dijelovi financijskog izvještaja su:
 • Izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumske aktivnosti
 • Izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti
 • Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti
ili
NAJKASNIJE U ROKU OD ŠEST MJESECI OD ISTEKA ROKA ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRAČA ZA IZJAŠNJAVANJE O POTREBI DA SE ZATRAŽI RASPISIVANJE REFERENDUMA  - U SLUČAJU KADA REFERENDUM NIJE RASPISAN

Financijski izvještaj o financiranju referendumske aktivnosti s podacima o ostvarenim primicima za financiranje referendumske aktivnosti, izvorima financiranja te o troškovima za financiranje referendumske aktivnosti te s propisanim sastavnim dijelovima.

Sastavni dijelovi financijskog izvještaja su:
 • Izvješće o primljenim donacijama za financiranje referendumske aktivnosti
 • Izvješće o troškovima (rashodima) referendumske aktivnosti
 • Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje referendumskih aktivnosti