Preskočite na glavni sadržaj

Ograničenje ukupnog iznosa troškova referendumske aktivnosti i donacija

Ukupan iznos troškova referendumske aktivnosti za raspisivanje pojedinog državnog referenduma ne smije prelaziti iznos od 1.061.782,47 eura.

Ukupan iznos troškova referendumske aktivnosti za raspisivanje pojedinog lokalnog referenduma ne smije prelaziti iznos od:
  • 132.722,81 eura za lokalni referendum u Gradu Zagrebu
  • 79.633,69 eura za lokalni referendum u županiji i velikom gradu
  • 33.180,70 eura za lokalni referendum u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika
  • 13.272,28 eura za lokalni referendum u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3001 do 10.000 stanovnika
  • 6.636,14 eura za lokalni referendum u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3000 stanovnika.
Predstavnik organizacijskog odbora dužan je ukupnu vrijednost donacija koja prelazi dopušteni iznos troškova referendumske aktivnosti vratiti uplatiocima, razmjerno vrijednosti primljenih donacija, najkasnije do roka propisanog za zatvaranje posebnog računa odnosno:
  • u roku od 30 dana nakon održanog referenduma ili
  • ako referendum nije raspisan, najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka roka za prikupljanje potpisa birača za izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma