Preskočite na glavni sadržaj

Zabrana financiranja

Zabranjeno se financirati od:
  • stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba
  • stranih fizičkih osoba, osim državljana drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima
  • državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, prema Registru državne imovine, ima više od 5 % udjela ili dionica te javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima jedinica samouprave ima udjele ili dionice te javnih i drugih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica samouprave ili su u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinice samouprave
  • udruga, ako u tu svrhu koriste novčana sredstva iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave
  • zaklada i fundacija
  • vjerskih zajednica i humanitarnih organizacija
  • fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima
  • jedinica samouprave
  • neimenovanih (anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru, i to: ime, prezime i osobni identifikacijski broj fizičke osobe odnosno naziv i osobni identifikacijski broj pravne osobe
  • trećih osoba (posrednika), bilo u novcu ili u obliku proizvoda
Predstavnik organizacijskog odbora dužan je provjeriti dopuštenost svake primljene donacije za financiranje izborne promidžbe.

Svaku nedopuštenu donaciju predstavnik organizacijskog odbora dužan je odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate (broj računa za uplatu nedopuštene donacije: HR1210010051863000160, model 68, u poziv na broj potrebno je upisati: 7692, te OIB uplatitelja).