Preskočite na glavni sadržaj

Izvori financiranja referendumske aktivnosti

Financiranjem referendumskih aktivnosti smatra se stjecanje financijskih sredstava te primanje usluga ili primanje proizvoda bez obveze plaćanja, u svrhu potpore i promicanja referendumske aktivnosti te trošenje financijskih sredstava odnosno korištenje proizvoda i usluga za referendumsku aktivnost, u skladu s Zakonom o financiranju.

Organizacijski odbor može se financirati iz:
  • vlastitih sredstava i
  • donacija.

Vlastita sredstva organizacijskog odbora

Vlastita sredstva organizacijskog odbora su osobna sredstva fizičkih osoba članova organizacijskog odbora.

Vlastitim sredstvima organizacijskog odbora smatraju se i prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, na posebnom računu za financiranje referendumske aktivnosti.

Članovi organizacijskog odbora mogu uplatiti vlastita sredstva na poseban račun za financiranje referendumske aktivnosti do dana zatvaranja tog računa.
Sredstva prikupljena za financiranje referendumske aktivnosti mogu se koristiti samo za financiranja referendumske aktivnosti.

Navedena sredstva ne smiju se koristiti za:
  • podmirenje osobnih troškova članova organizacijskog odbora, članova njihovih obitelji i drugih osoba, kao što su npr. troškovi za osobnu odjeću, otplatu dugovanja
  • podmirenje drugih troškova koji nisu izravno povezani s referendumskom aktivnošću.