Preskočite na glavni sadržaj

Obveze političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika u slučaju prestanka postojanja odnosno po isteku ili prestanku mandata

Političke stranke
 
Politička stranka koja prestane postojati u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje političkih stranaka i brisana je iz Registra političkih stranaka, dužna je sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu brisanja iz Registra političkih stranaka i dostaviti ga Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o brisanju iz Registra.
 
Politička stranka kod koje je došlo do statusnih promjena dužna je sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu nastanka statusne promjene na način koji je prema propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija propisan kod statusnih promjena neprofitnih organizacija i dostaviti ih Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 60 dana od datuma nastanka statusne promjene.
 
Godišnji financijski izvještaj u navedenim slučajevima potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje političke stranke do dana koji prethodi datumu brisanja iz Registra političkih stranaka odnosno datumu statusne promjene.
 
Nezavisni zastupnici
 
Nezavisni zastupnici koji nakon isteka mandata nisu ponovo izabrani za nezavisnog zastupnika ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani dužni su:
 • zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti u roku od 90 dana od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskog sabora odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani
 • sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje
 • dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju potvrdu banke o zatvaranju posebnog računa za redovito financiranje u roku od osam dana od njegova zatvaranja
 • podatke o zatvaranju posebnog računa za redovito financiranje unijeti u informacijski sustav za nadzor financiranja u roku od osam dana od njegova zatvaranja
 • vratiti u državni proračun neutrošena financijska sredstva dobivena iz državnog proračuna za redovito financiranje
 • vratiti u državni proračun novčani iznos knjigovodstvene vrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz državnog proračuna za redovito financiranje ili navedenu imovinu vratiti na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske
 • vratiti donatorima neutrošena financijska sredstva dobivena iz donacije u roku od 90 dana od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskog sabora odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani ili donirati za opće društvene potrebe.
 
Nezavisni zastupnici koji su se odrekli prava na financiranje iz proračuna, nezavisni zastupnici koji su postali članovi političke stranke koja participira u Hrvatskome saboru, kao i nezavisni zastupnici koji su zatvorili poseban račun u slučaju mirovanja mandata, dužni su sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti.
 
Nezavisni vijećnici
 
Nezavisni vijećnici koji nakon isteka mandata nisu ponovo izabrani za nezavisnog vijećnika ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani dužni su:
 • zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti u roku od 90 dana od dana konstituiranja predstavničkog tijela jedinice samouprave odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani
 • sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje
 • dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju potvrdu banke o zatvaranju posebnog računa za redovito financiranje u roku od osam dana od njegova zatvaranja
 • podatke o zatvaranju posebnog računa za redovito financiranje unijeti u informacijski sustav za nadzor financiranja u roku od osam dana od njegova zatvaranja
 • vratiti u proračun jedinice samouprave neutrošena financijska sredstva dobivena iz proračuna jedinice samouprave za redovito financiranje
 • vratiti u proračun jedinice samouprave novčani iznos knjigovodstvene vrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz proračuna jedinice samouprave za redovito financiranje ili navedenu imovinu vratiti na raspolaganje jedinici samouprave
 • vratiti donatorima neutrošena financijska sredstva dobivena iz donacije u roku od 90 dana od dana konstituiranja predstavničkog tijela jedinice samouprave odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani ili donirati za opće društvene potrebe
Nezavisni vijećnici koji su se odrekli prava na financiranje iz proračuna, nezavisni vijećnici koji su postali članovi političke stranke koja participira u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, kao i nezavisni vijećnici koji su zatvorili poseban račun u slučaju mirovanja mandata, dužni su sastaviti godišnji financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje svoje djelatnosti.