Preskočite na glavni sadržaj

Godišnji financijski izvještaj

Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su sastaviti financijski izvještaj za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (godišnji financijski izvještaj) na način koji je prema propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija propisan za neprofitne organizacije koje vode dvojno odnosno jednostavno knjigovodstvo, ovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji.

Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj zajedno s propisanim prilozima, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

Državno izborno povjerenstvo dužno je omogućiti Državnom uredu za reviziju preuzimanje financijskih izvještaja sa sastavnim dijelovima odmah nakon unosa podataka u informacijski sustav za nadzor financiranja.

Političke stranke dužne su uz godišnji financijski izvještaj priložiti:
  • godišnji program rada
  • financijski plan i
  • izvješće o donacijama primljenim tijekom godine (Obrazac IZ-D-RPA).

Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su uz godišnji financijski izvještaj priložiti:
  • godišnji program rada
  • financijski plan
  • program rada za mandatno razdoblje i
  • izvješće o donacijama primljenim tijekom godine (Obrazac IZ-D-RPA).

Informacijski sustav za nadzor financiranja je računalni program putem kojeg političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dostavljaju nadležnim tijelima financijska izvješća i druga propisana izvješća i podatke te putem kojeg se propisana izvješća objavljuju na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.