Preskočite na glavni sadržaj

Polugodišnje izvješće o donacijama

Polugodišnje izvješće je izvješće o donacijama koje su političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici primili u prvih šest mjeseci tekuće godine za potporu svog političkog djelovanja i koje su dužni najkasnije do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.
 
Polugodišnje izvješće (Obrazac IZ-D-RPA) treba sadržavati specificirane podatke o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije (osobno ime odnosno naziv i adresa te osobni identifikacijski broj), datumu uplate donacije odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na potvrdi te o vrsti svake pojedine donacije.
 
Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji u prvih šest mjeseci tekuće godine nisu primili donacije dužni su do 15. srpnja tekuće godine dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, obavijest da u navedenom razdoblju nisu primili donacije.
 
Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama polugodišnje izvješće ili obavijest da u navedenom razdoblju nisu primljene donacije prvog radnog dana nakon njihove dostave. Podaci o adresi donatora fizičke osobe se ne objavljuju.
 
Objava polugodišnjeg izvješća traje do objave godišnjeg financijskog izvještaja za kalendarsku godinu na koju se odnosi polugodišnje izvješće o donacijama.
 
Informacijski sustav za nadzor financiranja je računalni program putem kojeg političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dostavljaju nadležnim tijelima financijska izvješća i druga propisana izvješća i podatke te putem kojeg se propisana izvješća objavljuju na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.