Preskočite na glavni sadržaj

Odricanje od prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna

Nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave pisanom izjavom koja se dostavlja Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora odnosno predstavničkom tijelu jedinice samouprave te Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju.

Pisana izjava dostavlja se Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja.

Nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik koji se odrekao prava na redovito godišnje financiranje, a koji je otvorio poseban račun za redovito godišnje financiranje i koji ne ostvaruje prihode za redovito godišnje financiranje iz drugih zakonom dopuštenih izvora, dužan je u roku od 60 dana od dana podnošenja izjave zatvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti te preostala sredstva odnosno vrijednost imovine ili imovinu nabavljenu iz tih sredstava rasporediti na način propisan Zakonom o financiranju.

Nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik koji se odrekao prava na redovito godišnje financiranje nema pravo na financiranje iz proračuna do isteka proračunske godine u kojoj je izjavu podnio i za tu proračunsku godinu ne može je povući, a financijska sredstva koja pripadaju tom nezavisnom zastupniku odnosno nezavisnom vijećniku za tu proračunsku godinu ostaju u državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave.

U slučaju mirovanja mandata ili prestanka mandata prije isteka vremena na koje je izabran, izjava o odricanju od prava na redovito godišnje financiranje nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika ne obvezuje njegova zamjenika.