Preskočite na glavni sadržaj

Raspoređivanje sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje

Sredstva za redovito godišnje financiranje raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru odnosno za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih zastupničkih mjesta odnosno mjesta članova u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, prema konačnim rezultatima izbora za zastupnike u Hrvatski sabor odnosno za članove predstavničkog tijela jedinice samouprave.

Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, izabran zastupnik odnosno član predstavničkog tijela jedinice samouprave koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog zastupnika odnosno člana predstavničkog tijela jedinice samouprave raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih zastupničkih mjesta odnosno mjesta članova predstavničkog tijela jedinice samouprave.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ako nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik postane član političke stranke koja participira u Hrvatskome saboru odnosno u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, sredstva za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave za tog zastupnika odnosno vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na račun te političke stranke u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju.
 
Nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja u članstvo političke stranke o tome pisano izvijestiti Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora odnosno predstavničko tijelo jedinice samouprave.
U tom je slučaju nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik dužan u roku od 60 dana od dana stupanja u članstvo političke stranke zatvoriti poseban račun, a preostala sredstva s tog računa uplatiti na račun političke stranke čiji je postao član.

Ako se nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik prije stupanja u članstvo političke stranke odrekao prava na redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave, političkoj stranci čiji je on postao član neće se isplatiti sredstva za tog nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika u proračunskoj godini u kojoj navedeni nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik nema pravo na financiranje iz proračuna.