Preskočite na glavni sadržaj

Obveze političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika vezano za redovito godišnje financiranje

Osnovne obveze političkih stranaka vezano za redovito godišnje financiranje:
 • vođenje financijskog poslovanja i računovodstva u skladu s propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, ovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda u prethodnoj godini
 • vođenje Knjige blagajne, Knjige primitaka i izdataka, Knjige ulaznih računa, Knjige izlaznih računa, Popisa dugotrajne nefinancijske imovine i Knjige potraživanja i obveza primjenom novčanog računovodstvenog načela (političke stranke koje imaju imovinu i prihode manje od propisanih za obvezno vođenje dvojnog knjigovodstva)
 • sastavljanje i dostava financijskog izvještaja za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (Godišnji financijski izvještaj), unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja
 • donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana za iduću kalendarsku godinu najkasnije do završetka tekuće godine
 • dostava izvješća o donacijama koje su primile u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće) ili obavijesti da u navedenom razdoblju nisu primile donacije, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije do 15. srpnja tekuće godine
 • dostava adrese elektroničke pošte na koju će se zaprimati pismena u postupku nadzora financijskog poslovanja i financijskih izvještaja.
 Osnovne obveze nezavisnih zastupnika i nezavisnih vijećnika vezano za redovito godišnje financiranje:
 • otvaranje posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti, najkasnije u roku od 60 dana od početka mandata
 • dostava pisane obavijesti o otvaranju posebnog računa, koja mora sadržavati i podatak o adresi elektroničke pošte za zaprimanje pismena u postupku nadzora financiranja, najkasnije u roku od osam dana od dana njegova otvaranja
 • vođenje financijskog poslovanja i računovodstva u skladu s propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, ovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda u prethodnoj godini
 • vođenje Knjige blagajne, Knjige primitaka i izdataka, Knjige ulaznih računa, Knjige izlaznih računa, Popisa dugotrajne nefinancijske imovine i Knjige potraživanja i obveza primjenom novčanog računovodstvenog načela (nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici koji imaju imovinu i prihode manje od propisanih za obvezno vođenje dvojnog knjigovodstva)
 • sastavljanje i dostava financijskog izvještaja za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (Godišnji financijski izvještaj), unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja
 • donošenje programa rada za mandatno razdoblje na početku mandata
 • donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana za iduću kalendarsku godinu najkasnije do završetka tekuće godine
 • dostava izvješća o donacijama koje su primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće) ili obavijesti da u navedenom razdoblju nisu primili donacije, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije do 15. srpnja tekuće godine
 • dostava potvrde banke o zatvaranju posebnog računa za redovito financiranje i unos podataka o zatvaranju računa u informacijski sustav za nadzor financiranja, najkasnije u roku od osam dana od dana zatvaranja posebnog računa.