Preskočite na glavni sadržaj

Obvezatne upute broj M-II

obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora (pdf).
 
1. Postupak kandidiranja i postupak pripreme i provedbe izbora članova vijeća nacionalnih manjina i izbora predstavnika nacionalnih manjina provodit će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.
 
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OM. 
 
3. Obrasci za postupak kandidiranja su: 
 
 • OM-1 – Prijedlog liste kandidata udruge/udruga nacionalne manjine za članove vijeća nacionalne manjine u županiji ili Gradu Zagrebu ili gradu ili općini
 • OM-2 – Prijedlog liste kandidata pripadnika nacionalne manjine-birača za članove vijeća nacionalne manjine u županiji ili Gradu Zagrebu ili gradu ili općini
 • OM-3 – Prijedlog kandidature udruge/udruga nacionalne manjine za predstavnika nacionalne manjine u županiji ili Gradu Zagrebu ili gradu ili općini
 • OM-4 – Prijedlog kandidature pripadnika nacionalne manjine-birača za predstavnika nacionalne manjine u županiji ili Gradu Zagrebu ili gradu ili općini
 • OM-5 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća nacionalne manjine
 • OM-6 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za predstavnika nacionalne manjine/zamjenika predstavnika nacionalne manjine
4. Obrasci za pripremu i provedbu izbora su:
 • OM-7 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada/općine
 • OM-8 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Zagreba
 • OM-9 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području grada/općine
 • OM-10 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Grada Zagreba
 • OM-11 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika/člana biračkog odbora za provedbu izbora članova vijeća nacionalnih manjina i izbora predstavnika nacionalnih manjina 
 
5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa. 
 
6. Obrasci za postupak kandidiranja i za postupak pripreme i provedbe izbora (obrasci OM-1 do OM-11) objavit će se na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.
 
7. Ove Obvezatne upute objavit će se u “Narodnim novinama“, a stupaju na snagu 3. travnja 2019.

8. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.