Preskočite na glavni sadržaj

Administrativne i prekršajne sankcije

U slučaju kršenja odredbi Zakona o financiranju koje se odnose na financiranje izborne promidžbe propisane su administrativne i prekršajne sankcije.

1. Administrativne sankcije
 
 • potpuni gubitak naknade troškova izborne promidžbe - kada se sredstva izborne promidžbe koriste u nedopuštene svrhe i kada se za financiranje izborne promidžbe koriste sredstva državnog ili lokalnog proračuna, prostorije, službena vozila i oprema državnih tijela ili jedinica samouprave
 • djelomični gubitak naknade troškova izborne promidžbe - kada se prekorači ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe i ako se donatorima ne vrati ukupan iznos primljenih donacija koji prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe. Ako je prekoračeni iznos troškova izborne promidžbe veći od iznosa naknade troškova izborne promidžbe, izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe.
 • obustava isplate naknade troškova izborne promidžbe - kada se propisana izvješća ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu u propisanom roku i sadržaju i na propisan način.
2. Prekršajne sankcije
 
U slučaju kršenja odredbi Zakona o financiranju koje se odnose na financiranje izborne promidžbe, izbornim sudionicima mogu se izreći novčane kazne u iznosu od 1.327,23 eura do 13.272,28 eura za političku stranku i od 265,45 eura do 2.654,46 eura za nositelja liste grupe birača, osobu ovlaštenu za zastupanje neovisne liste i kandidata, ako:
 • ne prijave donaciju za koju nije zaključen ugovor, a čija vrijednost prelazi iznos za koji je potreban zaključiti ugovor i iznos vrijednost te donacije ne uplate u državni proračun
 • u propisanom roku ne vrate donatorima, odnosno ne uplate u državni proračun donacije primljene nakon završetka izborne promidžbe
 • ne vode evidenciju o primitku donacija i ne izdaju potvrde o njihovom primitku te ako nositelj liste grupe birača, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste i kandidat ne vode evidenciju o uplaćenim vlastitim sredstvima za financiranje izborne promidžbe
 • ne prijave i/ili ne uplate u državni proračun vrijednost donacije koje prelaze visinu iznosa utvrđenog Zakonom o financiranju
 • ne otvore poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe ili ga ne otvore u propisanom roku
 • osobe koje su otvorile poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe, a nisu podnijele kandidaturu ili je nisu podnijele pravodobno ili su odustale od podnesene kandidature ili je kandidacijska lista nedopuštena, neutrošena sredstva preostala na posebnom računu ne rasporede na propisani način Zakona o financiranju
 • osobe koje su otvorile poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe, a nisu podnijele kandidaturu ili je nisu podnijele pravodobno ili su odustale od podnesene kandidature ili je kandidacijska lista nedopuštena, koje u propisanom roku ne zatvore poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe u skladu sa Zakonom o financiranju
 • osobe koje su otvorile poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe, a nisu podnijele kandidaturu ili je nisu podnijele pravodobno ili su odustale od podnesene kandidature ili je kandidacijska lista nedopuštena, koje ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu na propisani način i u propisanom roku financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe
 • neutrošena sredstva preostala na posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe ne rasporede na propisan način
 • koriste sredstva izborne promidžbe u nedopuštene svrhe ili koriste sredstva državnog ili lokalnog proračuna, prostorije i službena vozila i opremu državnih tijela ili tijela jedinica samouprave
 • prekorače ukupno dopušteni iznos troškova izborne promidžbe
 • ne vrate donatorima ukupan iznos vrijednosti primljenih donacija koji prelazi iznos dopuštenih troškova izborne promidžbe
 • ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu izvješće o donacijama i troškovima izborne promidžbe u propisanom roku i sadržaju i na propisani način
 • ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe
 • ne prijave uplatu donacija iz nedopuštenih izvora i ne doznače uplaćena sredstva u državni proračun
 • rade politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe pri prikupljanju donacija za financiranje svog djelovanja
 • ne dostave Državnom izbornom povjerenstvu financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s propisanim sastavnim dijelovima, u propisanom roku i na propisani način.
Državno izborno povjerenstvo će, u okviru svog djelokruga, obavijestiti nadležno državno odvjetništvo o utvrđenim povredama Zakona o financiranju. Za prekršaje propisane Zakonom o financiranju, ovlašteni tužitelj je državni odvjetnik.