Preskočite na glavni sadržaj

Izvješća koja se dostavljaju tijekom izborne promidžbe

Financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe dostavljaju se Državnom izbornom povjerenstvu unosom podataka u Informacijski sustav za nadzor financiranja.

Informacijski sustav za nadzor financiranja je računalni program putem kojeg izborni sudionici dostavljaju nadležnim tijelima financijske izvještaje i druga propisana izvješća i podatke i putem kojeg se propisana izvješća objavljuju na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

Izborni sudionici dužni su dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu financijska izvješća o financiranju izborne promidžbe s ažuriranim podacima do dana podnošenja izvješća, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, i to:
 
7 dana prije održavanja izbora: 
  • Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe
  • Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe
  • Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe
30 dana nakon održanih izbora: 
  • Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim primicima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o troškovima za financiranje izborne promidžbe
Sastavni dijelovi financijskog izvještaja su: 
  • Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe
  • Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe
  • Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.