Preskočite na glavni sadržaj

Poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe

Izborni sudionici dužni su otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe.

Politička stranka dužna je otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe za svake pojedine izbore na kojima sudjeluje, i to: 
  • na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor (jedan poseban račun)
  • na izborima za članove u Europski parlament (jedan poseban račun)
  • na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave (po jedan poseban račun za izbore u svakoj pojedinoj jedinici samouprave na kojima sudjeluje).
Kada dvije ili više političkih stranaka predlože zajedničku listu, poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe dužna je otvoriti jedna od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, što se uređuje međusobnim sporazumom političkih stranaka koji se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu.
 
Poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe neovisnih lista i lista grupe birača dužne su otvoriti:
 
  • osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
  • nositelji lista grupe birača na izborima za članove u Europski parlament
  • nositelji lista grupe birača na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave.
Poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe dužni su otvoriti kandidati, i to:
 
  • kandidati za predsjednika Republike Hrvatske, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača
  • kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina
  • kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača
  • kandidati za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda, neovisno o tome jesu li predloženi od strane političke stranke ili birača.
Politička stranka otvara račun za posebne namjene za financiranje izborne promidžbe i isti glasi na političku stranku.
 
Poseban račun otvoren od strane ovlaštene osobe za zastupanje neovisne liste, nositelja liste grupe birača i kandidata je račun građana za posebne namjene (za financiranje izborne promidžbe) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se primaju uplate donacija za financiranje izborne promidžbe i obavljaju sve transakcije koje se odnose na financiranje izborne promidžbe.
 
Političke stranke, kandidati, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, nositelji lista grupe birača i osobe koje se namjeravaju kandidirati dužni su otvoriti poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe najkasnije s danom podnošenja kandidature, a najranije ga mogu otvoriti šest mjeseci prije roka predviđenog za održavanje izbora, računajući kao rok predviđen za održavanje izbora datum na koji su izbori bili održani u tekućem mandatu, ako održavanje izbora nije zakonom propisano na točno određeni dan.

Političke stranke, kandidati, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, nositelji lista grupe birača i osobe koje se namjeravaju kandidirati dužni su u roku od tri dana od dana otvaranja posebnog računa za financiranje troškova izborne promidžbe dostaviti pisanu obavijest o otvaranju tog računa s podacima o tom računu Državnom izbornom povjerenstvu, koje im nakon primitka obavijesti izdaje lozinku za ulaz u informacijski sustav za nadzor financiranja.

Izborni sudionici dužni su dovršiti sve transakcije na posebnom računu za financiranje troškova izborne promidžbe i zatvoriti ga najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za isplatu naknade troškova izborne promidžbe.