Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o osobnim podacima na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske kao voditelj obrade ili primatelj sukladno mjerodavnim izbornim propisima i propisima o zaštiti osobnih podataka prikuplja i/ili obrađuje osobne podatke sudionika izbora i izborne promidžbe.

Sukladno mjerodavnim izbornim propisima za vrijeme trajanja provedbe izbora, pojedini podaci o kandidatima i pravovaljanim zbirnim listama  te financijski dokumenti vezani za financiranje izborne promidžbe navedenih, javno su objavljeni na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Nakon provedenih izbora, podaci se u punom opsegu uklanjaju s mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske te su isti dostupni pod rubrikom Arhiva u manjem opsegu sukladno načelu smanjenje količine podataka, a u svrhu transparentnosti ranijih izbornih postupaka i javnog interesa informiranja o izborima u Republici Hrvatskoj.

Objavljeni podaci dostupni su u rokovima određenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (Narodne novine, broj 55/16) i Posebnim popisom gradiva Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske s rokovima čuvanja.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske poštuje privatnost posjetitelja svoje mrežne stranice te ne prikuplja osobne podatke koji omogućuju identifikaciju posjetitelja svoje mrežne stranice. Stranica ovisno o postavkama vašeg internetskog preglednika, može prikupljati samo statističke kolačiće.