Preskočite na glavni sadržaj

Zabrana financiranja

Zabranjuje se financiranje političkih stranka, neovisnih lista, lista grupe birača i kandidata od:
  • stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba
  • stranih fizičkih osoba, osim državljana drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima
  • državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, prema Registru državne imovine, ima više od 5 % udjela ili dionica te javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima jedinica samouprave ima više od 5 % udjela ili dionica te javnih i drugih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica samouprave ili su u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinice samouprave
  • udruga radnika i poslodavaca
  • udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih neprofitnih udruga i organizacija
  • fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima
  • jedinica samouprave, osim u slučajevima i na način propisan Zakonom o financiranju
  • neimenovanih (anonimnih) izvora i
  • u novcu ili u obliku proizvoda preko trećih osoba (posrednika).
Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste, nositelj liste grupe birača i kandidat dužni su odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.