Preskočite na glavni sadržaj

Ovlaštena osoba za podnošenje kandidacijske liste/kandidature

U-VIIA-4098/2015 - Odluka o odbijanju žalbe, 27.10.2015.
(postupak kandidiranja- ovlaštena osoba za podnošenje kandidature)

U-VIIA-4129/2015 - Odluka o odbijanju žalbe, 27.10.2015.
(postupak kandidiranja- ovlaštena osoba za podnošenje kandidature)

U-VIIA-4130/2015 - Odluka o odbijanju žalbe, 27.10.2015.
(postupak kandidiranja- ovlaštena osoba za podnošenje kandidature)