Preskočite na glavni sadržaj

Ograničenje ukupnog iznosa troškova izborne promidžbe

Ukupan iznos troškova izborne promidžbe po kandidatu odnosno kandidacijskoj listi ne smije prelaziti iznos veći od:
  1. 1.061.782,47 eura na izborima za predsjednika Republike Hrvatske
  2. 199.084,21 eura u jednoj izbornoj jedinici na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
  3. 530.891,23 eura na izborima za članove za Europski parlament
  4. 106.178,25 eura na izborima za gradonačelnika Grada Zagreba
  5. 63.706,95 eura na izborima za župana i gradonačelnika velikoga grada
  6. 26.544,56 eura na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika
  7. 10.617,82 eura na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3.001 do 10.000 stanovnika
  8. 5.308,91 eura na izborima za gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika.

Iznosi propisani u točkama 4., 5., 6., 7. i 8. za izbore čelnika u jedinicama samouprave odnose se i na izbore za članove predstavničkih tijela tih jedinica.

Na izborima za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se bira iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda, ukupan iznos troškova izborne promidžbe ne smije prelaziti iznos veći od 50% od iznosa utvrđenog u točkama 4., 5., 6., 7. i 8. za izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana u istim jedinicama.
 
Ako je ukupna vrijednost primljenih donacija za financiranje troškova izborne promidžbe veća od dopuštenog iznosa troškova izborne promidžbe, političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su ukupnu vrijednost donacija koja prelazi dopušteni iznos troškova izborne promidžbe vratiti uplatiocima, razmjerno vrijednosti primljenih donacija, najkasnije do roka propisanog za dostavu financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe (30 dana nakon održanih izbora).