Preskočite na glavni sadržaj

Propisi

  • Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije od 4. svibnja 2016., broj L 119/1)
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" broj 42/18)