Preskočite na glavni sadržaj

Donacije i ograničenje iznosa donacije

Za financiranje izborne promidžbe fizičke i pravne osobe mogu davati donacije političkim strankama, neovisnim listama, listama grupe birača i kandidatima jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine.
 
Donacije u novcu donator uplaćuje na poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe.
 
Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.) fizičke osobe i pravne osobe dužne su izdati potvrdu na kojoj će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojoj je naznačeno da glasi na političku stranku, neovisnu listu, listu grupe birača ili kandidata.
 
Za donacije čija je vrijednost veća od 663,61 eura davatelj i primatelj donacije dužni su zaključiti ugovor.
Fizičke i pravne osobe koje daju donacije dužne su primatelju donacije dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima.
 
Ako političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, nositelji lista grupe birača i kandidati ne žele zadržati donaciju koja je uplaćena na njihov poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe od pojedine fizičke ili pravne osobe, a za koju nije zaključen ugovor, mogu je odbiti na način da iznos takve donacije uplate u državni proračun, najkasnije u roku od osam dana od dana uplate takve donacije.

Donacije čija je vrijednost veća od 663,61 eura za koje nije zaključen ugovor, politička stranka, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste, nositelj liste grupe birača i kandidat dužni su prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu te iznos vrijednosti takve donacije uplatiti u korist državnog proračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

Izborni sudionici mogu prikupljati donacije najkasnije do završetka izborne promidžbe.

Eventualne donacije primljene nakon završetka izborne promidžbe političke stranke, osobe ovlaštene za zastupanje neovisnih lista, nositelji lista grupe birača i kandidati dužni su odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu, a donaciju vratiti donatoru najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka donacije, a ako povrat nije moguć ili je donacija iz nedopuštenog izvora, dužni su u istom roku uplatiti iznos vrijednosti takve donacije u državni proračun.

Ukupna vrijednost donacija fizičke osobe za financiranje troškova izborne promidžbe ne smije prelaziti iznos od 3.981,68 eura:
 • pojedinoj političkoj stranci, pojedinoj neovisnoj listi te pojedinom kandidatu za zastupnika pripadnika nacionalnih manjina kojeg su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
 • pojedinoj političkoj stranci te pojedinoj listi grupe birača, na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
 • pojedinom kandidatu na izborima za predsjednika Republike Hrvatske
 • pojedinoj političkoj stranci te pojedinoj listi grupe birača na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave, neovisno o tome u koliko jedinica samouprave politička stranka odnosno lista grupe birača sudjeluje na izborima
 • pojedinom kandidatu na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike
 • političkoj stranci koja je na temelju međusobnog sporazuma otvorila poseban račun u ime zajedničke liste, na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor te na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave, neovisno o tome u koliko jedinica samouprave ta zajednička lista sudjeluje na izborima.
 
Ukupna vrijednost donacija pravne osobe za financiranje troškova izborne promidžbe ne smije prelaziti iznos od 26.544,56 eura:
 • pojedinoj političkoj stranci, pojedinoj neovisnoj listi te pojedinom kandidatu za zastupnika pripadnika nacionalnih manjina kojeg su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor
 • pojedinoj političkoj stranci te pojedinoj listi grupe birača, na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
 • pojedinom kandidatu na izborima za predsjednika Republike Hrvatske
 • pojedinoj političkoj stranci te pojedinoj listi grupe birača na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave, neovisno o tome u koliko jedinica samouprave politička stranka odnosno lista grupe birača sudjeluje na izborima
 • pojedinom kandidatu na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike
 • političkoj stranci koja je na temelju međusobnog sporazuma otvorila poseban račun u ime zajedničke liste, na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor te na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica samouprave, neovisno o tome u koliko jedinica samouprave ta zajednička lista sudjeluje na izborima.