Preskočite na glavni sadržaj

Izvori i način korištenja sredstava za financiranje izborne promidžbe

Političke stranke, kandidati, neovisne liste i liste grupe birača mogu financirati izbornu promidžbu iz:
 
  • vlastitih sredstava i
  • donacija.

Vlastita sredstva i donacije moraju biti uplaćene na poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe.

Sredstva prikupljena za financiranje izborne promidžbe mogu se koristiti samo za podmirenje troškova izborne promidžbe.

Navedena sredstva ne smiju se koristiti za podmirenje osobnih troškova kandidata odnosno osoba na kandidacijskoj listi, kao što su npr. troškovi za osobnu odjeću, otplatu dugovanja, osobni troškovi članova obitelji i drugi troškovi koji nisu izravno povezani s izbornom promidžbom za dužnost na koju se kandidat odnosno osobe na kandidacijskoj listi kandidiraju.

Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je koristiti sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica samouprave koja kandidati odnosno osobe na kandidacijskoj listi, kao dužnosnici Republike Hrvatske ili izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, koriste u obavljanju svojih dužnosti.

Za potrebe izborne promidžbe zabranjeno je korištenje uredskih prostorija, službenih vozila i uredske opreme državnih tijela i jedinica samouprave, osim osobama na koje se odnose posebni propisi o štićenim osobama.