Preskočite na glavni sadržaj

Propisi

Ustav Republike Hrvatske  (Narodne novine broj 56/90135/978/98 – proč. tekst, 113/00124/00– proč. tekst, 28/0141/01 – proč. tekst, 55/01 – ispr., 76/10 i 85/10 – proč. tekst i 5/14)
 
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/1385/15 i 69/22)
 
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Narodne novine broj83/14)
 
Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine broj 83/14 i 124/15)
 
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (Narodne novine broj 20/16)
 
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine broj 12/14 i 15/14-ispravak)