Odjel za nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Odjel za nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe obavlja nadzor financiranja političkih aktivnosti i nadzor financiranja izborne promidžbe, izrađuje nacrte očitovanja i mišljenja na nacrte prijedloga zakona iz područja zakonodavstva kojim je regulirano područje provedbe nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe, poslove vezane uz izradu materijala za edukacije iz područja zakonodavstva kojim je regulirano područje provedbe nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe, poslove vezane uz izradu nacrta prijedloga za osiguranje proračunskih sredstava Povjerenstva, poslove vezane uz troškove provedbe izbora i referenduma, mentoriranje polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
Pravilnikom su utvrđena sljedeća radna mjesta unutar Odjela za nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe:
  • voditelj Odjela za nadzor financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe
  • savjetnik predsjednika Povjerenstva za financije
  • viši stručni savjetnik – savjetnik Povjerenstva
  • stručni suradnik.