Preskočite na glavni sadržaj

Tajništvo Povjerenstva

Tajništvo Povjerenstva obavlja poslove usmjeravanja rada Stručne službe, poslove vezane uz rad članova Državnog izbornog povjerenstva, upravljanja ljudskim potencijalima, arhiviranje, poslove vezane uz proračun, materijalno-financijske poslove, računovodstvene poslove, poslove vezane uz nabavu, pripremu i organizaciju službenih putovanja, poslove službenika za informiranje, poslove vezane uz odnose s javnošću, poslove vezane uz internetske stranice Državnog izbornog povjerenstva te pravne i administrativno-tehničke poslove.
Pravilnikom su utvrđena sljedeća radna mjesta unutar Tajništva Povjerenstva:
  • tajnik Povjerenstva
  • zamjenik tajnika Povjerenstva
  • viši stručni savjetnik - savjetnik povjerenstva za materijalno-financijske poslove
  • viši stručni savjetnik - savjetnik Povjerenstva
  • stručni suradnik
  • administrativni tajnik predsjednika Povjerenstva
  • administrativni tajnik
  • stručni referent – arhivar.