Tajništvo Povjerenstva

Tajništvo Povjerenstva obavlja poslove usmjeravanja rada Stručne službe, poslove vezane uz rad članova Državnog izbornog povjerenstva, arhiviranje, pripremu i organizaciju službenih putovanja, poslove službenika za informiranje, poslove vezane uz odnose s javnošću, poslove vezane uz internetske stranice Državnog izbornog povjerenstva te pravne i administrativno-tehničke poslove.
Pravilnikom su utvrđena sljedeća radna mjesta unutar Tajništva Povjerenstva:
  • tajnik Povjerenstva
  • zamjenik tajnika Povjerenstva
  • viši stručni savjetnik - savjetnik Povjerenstva
  • stručni suradnik
  • administrativni tajnik predsjednika Povjerenstva
  • administrativni tajnik
  • administrativni referent – arhivar.