Izborni pojmovnik
Izborno zakonodavstvo
Izborni modeli u RH
Izborne jedinice
Izborni postupci
Popis birača
Tijela za provedbu izbora
Edukacija
Promatranje
Financiranje pol. stranaka
Izborni rezultati
Izvod iz Kaznenog zakona
Linkovi
e-Knjižnica
Indeks
Naslovnica
Naslovnica >> Izborni pojmovnik
A - B

C - D

E - G

H - I

J - K

L - M

O - P

R - U

V - Ž

IZBORNI POJMOVNIK

Smisao je izbornog pojmovnika pružanje temeljnih informacija o svim ključnim dimenzijama izborne politike: o izbornim sustavima kao prvorazrednim političkim institucijama, o izbornom procesu kao temeljnom političkom procesu kojim se konstituiraju politička vlast i politički poredak, te o izbornim sadržajima koje akteri izbora nude biračima. Poseban je naglasak stavljen na izborne sustave. Najugledniji politolozi našeg doba - poput Roberta Dahla, Arendta Lipjharta, Giovannija Sartorija i dr. - tvrde kako stabilnost i djelotvornost demokratskoga političkog sustava bitno ovisi upravo o tome koji je izborni sustav neka zemlja odabrala. Oni to nazivaju - zajedno s opredjeljenjem za parlamentarni, predsjednički ili polupredsjednički sustav vlasti - bitnim konstitucionalnim izborom. Izborni pojmovnik bit će dopunjavan i modificiran u skladu s promjenama na vrlo dinamičnom području izbornog dizajna i izborne politike uopće.