15.12.2017.

Edukacije subjekata nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti - redovan nadzor - siječanj/veljača 2018.

Edukacije su namijenjene članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranim s liste grupe birača i predstavnicima političkih stranaka.
saznajte više
Edukacije subjekata nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti - redovan nadzor - siječanj/veljača 2018.
Prijevremeni izbori za Gradsko vijeće Grada Orahovice
Izbori / 01.10.2017.

Prijevremeni izbori za Gradsko vijeće Grada Orahovice

Dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine.
saznajte više
01.10.2017.

Dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine

Dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine.
saznajte više
Dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine

Aktualnosti

Međunarodna suradnja

Ključne informacije