Dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine

Dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine održavaju se 01.10.2017.