Izborni pojmovnik
Izborno zakonodavstvo
Izborni modeli u RH
Izborne jedinice
Izborni postupci
Popis birača
Tijela za provedbu izbora
Edukacija
Promatranje
Financiranje pol. stranaka
Izborni rezultati
Izvod iz Kaznenog zakona
Linkovi
e-Knjižnica
Indeks
Naslovnica
Naslovnica >> Izborno zakonodavstvo >> Odluke i drugi akti Ustavnog suda >> Nadzor izbora >> Priopćenje U-VII-833-1998

Priopćenje U-VII-833-1998 od 9. 10. 1998.

HHO i GONG – sudjelovanje promatrača u izbornom postupku. Stav USUD-a: „Zakon (o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave, op. D.B.) upućuje na krug ovlaštenika koji mogu promatrati rad izbornih tijela. Praksa praćenja izbornih postupaka u svijetu, a i u Republici Hrvatskoj, kreće dalje i šire. Tako i Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske već spomenutom odredbom točke 13. Obvezatnih uputa proširuje krug ovlaštenika uvrštavanjem još jedne kategorije promatrača kojima se taj status može priznati ako ispunjavaju propisani dodatni uvjet. Navedeno proširenje kruga promatrača Obvezatnim uputama rezultat jer upravo prakse koja odredbe Zakona na krug ovlaštenika tumači ekstenzivnije. Ovaj stav izražen je i Priopćenjem 1. ovog Suda datom u predmetu U-VII-245/1997 na sjednici održanoj dana 26. ožujka 1997. ("Narodne novine", broj 33/97) . Potreba takvog ekstenzivnog tumačenja od važnosti je i za provođenje svih međunarodno preuzetih obveza. Razlozi kojima je Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske obrazložilo neprihvaćanje zahtjeva HHO-a i GONG-a, upućuje na konstataciju da postojeće odredbe Obvezatnih uputa koje se tiču kruga promatrača ostavljaju mjesta dvojbama i nedovoljno ih definiraju. Stoga Ustavni sud opetovano izražava pravno stajalište o potrebi ekstenzivnijeg tumačenja odredaba o pravima promatrača.“

Preuzmite:
- Priopćenje U-VII-833-1998 (Ispravak Su-15-1998-119)