AKTUALNO
 • Mišljenja
 • Priopćenja
 • Odgovori na upite
 • DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
 • Sastav
 • Djelokrug Povjerenstva
 • Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
 • Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
 • Stručna služba Povjerenstva
 • Kontakt
 • IZBORI
 • Izbori za predsjednika Republike Hrvatske
 • Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor
 • Izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
 • Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
 • Izbori za zastupnike u Europski parlament
 • REFERENDUMI
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave
 • IZVJEŠĆA I PUBLIKACIJE
 • Konačno izvješće Ograničene misije za promatranje predsjedničkih izbora OESS/ODIHR-a
 • OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report
 • IZBORI ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE


  Predsjednik Republike Hrvatske bira se na temelju općeg i jednakog biračkog prava neposredno na izborima, tajnim glasovanjem na mandat od pet godina.
   
  Odluku o raspisivanju izbora donosi Vlada Republike Hrvatske.
   
  Pravo birati na ovim izborima imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske. To znači da se na izborima za predsjednika Republike Hrvatske ostvarivanje biračkog prava osigurava i državljanima Republike Hrvatske koji se u vrijeme izbora zateknu izvan granica države, kao i oni državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ovi birači svoje biračko pravo ostvaruju u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske.
   
  Pravo biti biran, odnosno kandidirati se predsjednika Republike Hrvatske imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske. Kandidate mogu predlagati političke stranke registrirane u Republike Hrvatske, kao i birači, pojedinačno ili skupno. Bez obzira na to tko predlaže kandidata za predsjednika, kandidati moraju prikupiti najmanje 10.000 potpisa birača koji podržavaju njegovu kandidaturu. Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata.
   
  Tijela koja provode ove izbore su: Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, općinska izborna povjerenstva, gradska  izborna povjerenstva, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba te birački odbori.
   
  Izborna promidžba počinje danom objave liste kandidata, a prestaje 24 sata prije dana izbora. Na dan koji prethodi održavanju izbora i na dan izbora do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati nije dopuštena izborna promidžba niti objavljivanje privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora. Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe imaju svi kandidati koji na izborima dobiju najmanje 10 posto glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore. Kandidatima je zabranjeno primanje donacija iz anonimnih izvora.
   
  Predsjednik Republike Hrvatske bira se većinskim izbornim sustavom.  Za predsjednika Republike Hrvatske izabran je onaj kandidat koji na izborima dobije više od 50 posto glasova birača koji su glasovali. Ako niti jedan kandidat ne dobije u prvom izbornom krugu potrebnu većinu, daljnji izbor se provodi u drugom izbornom krugu.
   
  Ustavnost i zakonitost izbora predsjednika Republike Hrvatske nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske sukladno Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu Republike Hrvatske i odredbama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske.

  Obvezatne upute i obrasce za ove izbore pogledajte ovdje.


  POPIS ZAKONA:

  1. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske – „Narodne novine“ br. 22/92.  
   (download pdf dokumenta)
  2. Ispravak Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske – „Narodne novine“ br. 42/92. 
   (download pdf dokumenta)
  3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske – „Narodne novine“ br. 71/97. 
   (download pdf dokumenta)
  4. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-2495/2002 od 11. svibnja 2004. – „Narodne novine“ br. 69/04. (download pdf dokumenta) i Ispravak odluke br. 99/04. (download pdf dokumenta)
  5. Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – „Narodne novine“ br. 44/06. 
   (download pdf dokumenta)
  6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – „Narodne novine“ br. 19/07. 
   (download pdf dokumenta)
  7. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 24/11.
   (download pdf dokumenta)
  8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 61/11.
   (download pdf dokumenta)
  9. Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe – „Narodne novine“, br. 50/11.
   (download pdf dokumenta)
  SERVISNE POVEZNICE
  KORISNE POVEZNICE
  MEĐUNARODNA SURADNJA
  PRISTUP INFORMACIJAMA