• Početna
  • Prijevremeni izbori za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine Davor

Prijevremeni izbori za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine Davor održavaju se 10. ožujka 2019.
Priopćenje o izvještavanju o odazivu birača i objavi prvih privremenih rezultata na prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine Davor koji će se održati 10. ožujka 2019.Priopćenje o prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine DavorPriopćenje o zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama na prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine DavorPriopćenje o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde općinskog suda ili posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa u smislu članka 13. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima na prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine DavorPriopćenje o obvezama izbornih sudionika za financiranje izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije, članove Gradskog vijeća Grada Iloka, članove Gradskog vijeća Grada Ogulina i članove Općinskog vijeća Općine Davor koji će se održati 10. ožujka 2019.Priopćenje o provedbi Pilot projekta eIzvodi na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Iloka