Svjetski dan izbora - 7. veljače 2019.

SVJETSKI DAN IZBORA – 7. veljače 2019.
 
Članice Udruženja europskih izbornih dužnosnika (Association of European Election Officials – ACEEEO; dalje: ACEEEO) svake godine, prvog četvrtka u veljači, obilježavaju Svjetski dan izbora (Global Elections Day).

Od 14. do 17. rujna 2005., izborni stručnjaci širom svijeta sudjelovali su na Konferenciji svjetskih izbornih dužnosnika u Mađarskoj. Konferencija je rezultirala važnom porukom o nužnosti jačanja demokratskih procesa širom svijeta. Zbog važnosti poruke, sudionici Konferencije su inicirali obilježavanje Svjetskog izbornog dana.

Glavni ciljevi Svjetskog dana izbora su: potvrda važnosti demokratskih procesa; informiranje javnosti o novim dostignućima i izazovima u provedbi izbora; skretanje pažnje parlamentima, vladama, političarima i svjetskim čelnicima na važnost njihove vodeće uloge u promicanju kulture demokracije i visoke razine sudjelovanja birača u izborima; poticanje birača koji po prvi puta ostvaruju svoje biračko pravo i mladih birača da se sudjelovanjem u izborima posvete demokratskim vrijednostima.

Detaljne informacije o Svjetskom danu izbora, dostupne su na internetskim stranicama ACEEEO-a – http://www.aceeeo.org/en/projects/global-elections-day, kao i na Facebook stranici ACEEEO-a – https://www.facebook.com/aceeeo/.

Ove godine, Svjetski dan izbora obilježava se 7. veljače.

Kroz aktivnosti koje poduzima Državno izborno povjerenstvo tijekom cijele veljače 2019., dan je obol i obilježavanju Svjetskog dana izbora.

Neke od nadležnosti Državnog izbornog povjerenstva propisane Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, provedba je edukacija izbornih povjerenstava i informiranje je građana o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u izbornom postupku.

S ciljem priprema nadležnih izbornih povjerenstava za provedbu nadolazećih izbora za članove u Europski parlament, Državno izborno povjerenstvo je 1. veljače 2019. započelo s provedbom edukacija županijskih, gradskih i općinskih izbornih povjerenstava, cilj kojih edukacija je razmatranje svih relevantnih pitanja vezanih uz provedbu navedenih izbora.

Edukacije nadležnih izbornih povjerenstava održavaju se u gradovima-sjedištima županija i Gradu Zagrebu, a na Svjetski dan izbora predstavnici Državnog izbornog povjerenstva provode edukacije nadležnih izbornih povjerenstava u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji.

Važnost edukacije birača, a posebno mladih birača koji će na izborima 2019. po prvi puta steći uvjete za ostvarenje aktivnog i pasivnog biračkog prava, Državno izborno povjerenstvo je prepoznalo i tako što je i u Strateški plan Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2021., kao jednu od mjera za ostvarenje cilja 1.1. Educirani članovi izbornih tijela i birači uvrstilo mjeru Edukacija mladih birača u svezi načina ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava.

Edukacija mladih birača provodi se kroz projekt „I moj glas je bitan“. S provedbom projekta „I moj glas je bitan“, Državno izborno povjerenstvo započelo je u četvrtom kvartalu 2018., edukacijom mladih birača u srednjim školama u Zagrebu i Velikoj Gorici, a tijekom veljače održat će se edukacije mladih birača – učenika srednjih škola u Dubrovniku, Splitu, Bjelovaru, Vukovaru, Slavonskom Brodu, Požegi, Pazinu, Puli i Rijeci.