Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 262. sjednice Povjerenstva

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 262. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane 3. kolovoza 2021. u 12,00 sati u prostorijama Povjerenstva, Visoka 15, Zagreb.

Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:
 
Ad.1. Izvješća o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike koji su završili u II. i III. krugu glasovanja, osim onih izvješća koja su usvojena na sjednici Povjerenstva 19. srpnja 2021.

Provedenim nadzorom financiranja izborne promidžbe utvrđeno je da je 3 izbornih sudionika počinilo povrede Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (dalje: Zakon o financiranju) koje za sobom povlače administrativne sankcije te su donijete sljedeće administrativne sankcije:
  1. PETAR VRANČIĆ, kandidat za gradonačelnika Grada Zadra – administrativna sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe zbog povrede članka 38. stavaka 1. i 4. Zakona o financiranju
  2. ANTE DABO, kandidat za gradonačelnika Grada Novalje – administrativna sankcija djelomičnog gubitka naknade troškova izborne promidžbe zbog povrede članka 38. stavaka 1. i 4. Zakona o financiranju
  3. VALERIJ BRAČANOV, kandidat za općinskog načelnika Općine Tisno - administrativna sankcija obustave isplate naknade troškova izborne promidžbe zbog povrede članaka 39. stavka 1. i 58. stavka 1. Zakona o financiranju.
Provedenim nadzorom financiranja izborne promidžbe utvrđeno je 235 povreda za koje će se, sukladno čl. 94. st. 1. Zakona o financiranju, dostaviti obavijest Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

Ad.2. Tekst Obvezatnih uputa – DOPUNSKI IZBORI 2021.

Ad.3. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Vukovarsko-srijemske županije sa sjedištem u Vukovaru
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba

Ad.4. a) Odluka o imenovanju informatičkog koordinatora Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i županijskih informatičkih koordinatora te informatičke koordinatorice za Grad Zagreb na dopunskim izborima 2021.
b) Odluka o imenovanju informatičke koordinatoricu za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave na dopunskim izborima 2021.
c) Odluka o određivanju iznosa naknade informatičkom koordinatoru Povjerenstva.
d) Odluka o određivanju iznosa naknade županijskim informatičkim koordinatorima i informatičkoj koordinatorici za Grad Zagreb
e) Odluka o određivanju iznosa naknade informatičkoj koordinatorici za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave

Ad.5. Podsjetnika za rad biračkih odbora na dopunskim izborima 2021.

Ad.6. Razmatranje i dopuna teksta ponude Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. za sklapanje ugovora za uslugu udomljavanja, korištenja, prilagodbe, proširenja i održavanja informatičkog sustava za podršku izborima te uslugu organizacije provedbe informatičke podrške dopunskim izborima 2021. od 20. srpnja 2021.

Ad.7.  Tekst Okvirnog ugovora o tiskanju i distribuiranju glasačkih listića, obrazaca i glasačkih kutija za provedbu dopunskih izbora 2021. godine

Ad.8. Tekst obvezatnih uputa – PRIJEVREMENI IZBORI 2021.

Ad.9. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Županijskog izbornog povjerenstva Istarske županije sa sjedištem u Pazinu

Ad.10. Prijedlog financijskog plana za 2022-2024.

Ad.11. Registar rizika

Ad.12. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine

Ad.13.  Razno