Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 211. sjednice Povjerenstva

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 211. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije (e-poštom) podredno telefonskim putem 26. lipnja 2020.
 
D N E V N I   R E D
 
  1. Donošenje Obvezatne upute o izmjeni Obvezatnih uputa broj Z IX – obrasci za postupak provedbe izbora (OZ-20 do OZ-59)
  2. Donošenje rješenja o određivanju biračkih mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima
  3. Odlučivanje o zahtjevu političke stranke Hrvatske demokratske zajednice – HDZ za promatranje rada Državnog izbornog povjerenstva i biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
  4. Odlučivanje o zahtjevu udruge Romsko nacionalno vijeće – RNV za promatranje rada Državnog izbornog povjerenstva i biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020
  5. Odlučivanje o zahtjevu kandidata grupe birača na XI. izbornoj jedinici Željko Glasnović za promatranje rada biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu
  6. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva IV. izborne jedinice
 
Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:
 
Ad.1. Obvezatna uputu o izmjeni Obvezatnih uputa broj Z IX – obrasci za postupak provedbe izbora (OZ-20 do OZ-59)
Ad.2. Rješenja o određivanju biračkih mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima
Ad.3. Rješenje kojim se Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ dozvoljava promatranje rada Državnog izbornog povjerenstva i biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
Ad.4. Rješenje kojim se  udruzi Romsko nacionalno vijeće – RNV dozvoljava promatranje rada Državnog izbornog povjerenstva i biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
Ad.5. Rješenje kojim se  kandidatu grupe birača u XI. izbornoj jedinici Željku Glasnoviću dozvoljava promatranje rada biračkih odbora na biračkim mjestima u inozemstvu na izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2020.
Ad.6. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva IV. izborne jedinice