Preskočite na glavni sadržaj

Izvadak iz zapisnika 204. sjednice Povjerenstva

IZVADAK IZ ZAPISNIKA (.doc/.pdf) 204. sjednice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske održane korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije (e-poštom) podredno telefonskim putem 3. travnja 2020.
 
D N E V N I   R E D
  1. Donošenje Pregleda rada Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske u 2019
  2. Donošenje Odluke o isplati sredstava za rad djelatnika Porezne uprave
  3. Razno
Dnevni red je prihvaćen te je na sjednici usvojeno:
 
Ad.1. Pregled rada Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske u 2019.
Ad.2. Odluka o isplati sredstava za rad djelatnika Porezne uprave
Ad.3. Razno