Obvezatne upute broj EP II

obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora (pdf).
 
1. Postupak kandidiranja i postupak provedbe izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. 
 
2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OEP. 
 
3. Obrasci za postupak kandidiranja su: 
 
  • OEP-1 - Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske,
  • OEP-2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske,
  • OEP-3 – Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača,
  • OEP-4 - Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature,
  • OEP-5 – Izjava kandidata državljanina druge države članice Europske unije na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
4. Obrazac za provedbu izbora je:
  • OEP-6 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine odnosno grada.
 
5. Oznake, nazivi i sadržaj obrasca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa. 
 
6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.
 
7. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr .