Preskočite na glavni sadržaj

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN-II

o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani (.pdf)

1. Postupak kandidiranja na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani (dalje: prijevremeni izbori) koji će se održati 6. rujna 2020. obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama:
 
1.1. Obrasci za postupak kandidiranja su:
 
 • OLN-1-Prijedlog kandidata i zamjenika kandidata političke stranke/političkih stranaka za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana,
 • OLN-2-Prijedlog kandidata i zamjenika kandidata grupe birača za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana,
 • OLN-3-Obrazac za prikupljanje potpisa birača uz kandidaturu za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana,
 • OLN-4-Očitovanje kandidata/zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature, te
 • OLN-5-Podaci o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe kandidata i zamjenika kandidata za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana.
 
2. U pripremi i provedbi prijevremenih izbora primjenjivat će se:
 
2.1. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj L I o obrascima za pripremu i provedbu izbora- imenovanje izbornih povjerenstava („Narodne novine“, broj 14/17), i to:
 
 • OL-1-Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednice/predsjednika/ potpredsjednice/potpredsjednika/članice/člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora,
 • OL-2-Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora,
 • OL-3-Rješenje o imenovanju stalnog sastava županijskog izbornog povjerenstva,
 • OL-4-Rješenje o imenovanju proširenog sastava županijskog izbornog povjerenstva,
 • OL-7-Rješenje o imenovanju stalnog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva, te
 • OL-8-Rješenje o imenovanju proširenog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva.
 
2.2. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj L-III o obrascima za pripremu i provedbu izbora („Narodne novine“, broj 38/17), i to:
 
 • OL-9-Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora,
 • OL-10-Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora,
 • OL-11-Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine/grada, te
 • OL-13-Rješenje o imenovanju biračkog odbora.
 
2.3. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj LN-III o obrascima za provedbu izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike („Narodne novine“, broj 43/17), i to:
 
 • OLN-6-Glasački listić za izbor općinskog načelnika,
 • OLN-10-Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika,
 • OLN-12-Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor  općinskog načelnika/gradonačelnika, te
 • OLN-16-Glasački listić za drugi krug glasovanja za izbor općinskog načelnika.
 
3. Na prijevremenim izborima primjenjivat će se sljedeće obvezatne upute:
 
3.1. Obvezatne upute broj LN-II- Postupak kandidiranja kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike („Narodne novine“, broj 38/17), osim u točki 4. stavak 2. i 3., koji se odnosi na navođenje akademskih i stručnih naziva te akademskog stupnja kandidata u kandidaturi,
 
3.2. Obvezatne upute broj L-IV o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača na lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 38/17) osim u dijelu koji se odnosi na elektroničku aplikaciju za prijavu promatrača, Obvezatne upute broj L-V o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto („Narodne novine“, broj 38/17) te Obvezatne upute broj L-VI o načinu uređenja biračkog mjesta („Narodne novine“, broj 38/17).
 
3.3. Ove Obvezatne upute objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupaju na snagu 6. kolovoza 2020.
 
3.4. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.